Cultuur

In zowel Guyana, Suriname als Frans Guyana wonen er unieke culturen die afkomstig zijn uit alle windstreken van de wereld. Je vind er verschillende bevolkingsgroepen met ieder zijn eigen geloof en eten. De 3 Guyana’s zijn een ideale vakantie plek om te genieten van een mengelmoes van culturen.

Alle windstreken

Vanwege de plantage cultuur in de drie Guyana’s in de periode 1500-1800 zijn werkers gehaald uit verschillende wereld delen. Je ontmoet er nu afstammelingen van Indiërs, Javanen, Chinezen, Libanezen, Portugezen, Hollanders, Afrikaners en mixjes. Ik ben het een sprekend voorbeeld van een mix van culturen! Ik stam af van de Hollanders, Indiërs en Afrikanen.

Inheemsen

Inheemsen of Indianen waren de eerste bewoners van de Guyana’s. De vele opgravingen waarbij er gebruiksartikelen zijn gevonden bewijzen dit en wonderbaarlijk zijn de oudste archeologische vondsten, zoals de 5000 jaar oude rots tekening in Suriname.
Alle veroveraars/ondekkingsreizigers moesten het eerst opnemen tegen deze eerste regeerders! In verhalen kun je lezen dat de bewoners met spiegeltjes zijn omgekocht zodat de ontdekkingsreizigers rustig voet aan wal konden zetten om zo plantages te stichten. Je raadt het al….deze zelfde bewoners, eerst regeerders van deze gebieden, moesten nu gedwongen werken op de plantages! Vele Inheemse stammen kozen er toen voor om niet meer aan de kust hun dorpen te bouwen maar verder het binnenland in.  Waar zij tot op heden nog wonen! De Inheemsen leiden ook nog steeds een nomadisch bestaan m.a.w. ze hebben geen vaste woonplaats en tussen de Guyana’s is er ook een levendige transport te merken van deze groepen. De Inheemsen in de Guyana’szijn verdeeld onder verschillende stammen te weten Caraiben, Arowaks, Akoerios, Trio, Wayana en Wapisianes. Zij leven ze van landbouwproducten die ze zelf planten op hun kostgrondje midden in het bos zoals cassave en bananen. Ze gaan ook nog jagen en vissen om zo te voorzien in hun eiwit behoefte. 

Marrons

De Inheemsen bleken geen goede arbeiders voor de plantages en werd toen bedacht om Afrikanen te laten halen en die op de plantages te laten werken. Zo gezegd,  zo gedaan, de eerste Afrikanen arriveerden in het Caraïbisch gebied rond 1600 met de boot en werden te werk gesteld op de plantages. Zij bleken de perfecte slaven arbeiders! De plantage economie maakten in deze periode ook een bloei door en de export van tropische gewassen (suiker, cacao, koffie en katoen) naar Nederland was een lucratieve business. Gedurende deze periode vluchtte vele slaven de bossen in omdat de omstandigheden op de plantages vaak heel slecht waren; lange werkuren, weinig eten en de slaven kregen vaak pakslaag als ze iets deden dat verboden was. Deze gevluchte slaven   werden Marrons genoemd (dat weggelopen vee betekent). Aan de slaven handel kwam een eind na de afschaffing hiervan in 1863. Tot op heden wonen de Marrons/Bosnegers in de bossen en vormen nu 5 stammen. De Boven-Suriname rivier wordt bewoond door de grootste stam, stam der Saramaccaners. Daar hebben ze hun eigen taal en cultuur ontwikkeld.

  • Share :